Atilla TÜRKGELDİ

Anadolu Yakası Mali Müşavir

Bilgi için tıklayınız

 


Muhasebe Hizmetlerimiz


Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Damga Vergisi, Emlak Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Gümrük Vergisi Dışında Kalan Diğer Dolaylı Vergiler, Yabancı Sermaye Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Kambiyo Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Teşvik Mevzuatı ve Diğer Mali Kanun ve Yönetmelikler...

Hizmet Alanlarımız


Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi

Kanuni Defterlerin Tutulması, Finansal Raporlama, Hesap Mutabakatları, Ticari Alacaklar Yönetimi, Ticari Borçlar Yönetimi, Sabit Kıymetler Yönetimi.

Yönetim Danışmanlığı

Finansal raporlama, Mali işler ve maliyetlerin kontrolü, Vergi planlaması ve risk yönetimi, Bilgi ve İç denetim isteminin kurulması ve/veya geliştirilmesi.

Vergi Danışmanlığı Hizmeti

Vergi Planlaması, Dış Ticaret ve Yatırım Teşvik, Şirket Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Mali Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri, Mali Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri.

Uzman Şahitlik-Bilirkişilik

Zimmete para geçirme, finansal suçlar, uygun olmayan muhasebe işlemleri, marka ihlalleri ve benzeri konularda adli makamlara uzman şahit olarak destek verme.

Yılların deneyimi ile hizmetinizdeyiz..

Linkler


Vergi Takvimi 2014

Sosyal Güvenlik Kurumu

Alo Maliye

Maliye Bakanlığı

Atilla TÜRKGELDİ 0533 515 5051

Linkedin sayfası için tıklayınız

Atilla TÜRKGELDİ

Maltepe / İstanbul
Tel: 216 370 6534   Cep: 533 515 5051
Email: atillaturkgeldi@gmail.com